Klimatsekretariatet logotyp

forskning

Hur fördelas en global koldioxidbudget till lokal nivå?

Av Einar Persson


För att beräkna en lokal koldioxidbudget används Tyndall Carbon Budgets-metoden (TCB-metoden) i flera steg. Först fastställs en global koldioxidbudget som överensstämmer med Parisavtalets temperaturmål. Därefter fördelas budgeten mellan industrialiserade och utvecklingsländer baserat på Parisavtalets rättviseprinciper och realistiska antaganden, som cementanvändning i utvecklingsländer.

Den återstående budgeten för industrialiserade länder fördelas sedan enligt suveränitetsprincipen, där varje lands budget står i proportion till deras nuvarande utsläppsandel. För Sverige resulterar det i en budget på cirka 445 Mt CO2 från och med 2020, med ungefär 350 Mt CO2 kvar från och med 2022.

Slutligen fördelas den nationella koldioxidbudgeten till län och kommuner genom att återigen använda suveränitetsprincipen. Denna fördelning tar hänsyn till olika nivåer av utsläppsintensiv ekonomi, vilket innebär att kommuner och län med högre utsläppsnivåer får större koldioxidbudgetar. I Sverige baseras denna fördelning på data från Nationella emissionsdatabasen, exklusive utsläpp från nationella anläggningar och med tillägg av per capita-fördelade utsläpp från utrikes transporter.

Du kan läsa mer detaljer såväl som bakomliggande resonemang i våra kommun- och länsrapporter, avsnitt 2.3.