Klimatsekretariatet logotyp

Varför en koldioxidbudget?

En koldioxidbudget hjälper kommuner och län att planera och kommunicera den lokala klimatomställningen med vetenskapliga ögon. Den bidrar också till att förankra klimatarbetet i Parisavtalet och de globala temperaturmålen. Drygt 60 svenska kommuner, länsstyrelser och regioner har idag skaffat en egen koldioxidbudget. En bred majoritet av dessa anlitar oss på Klimatsekretariatet och våra forskningspartners för att beräkna, uppdatera och fortbilda. Tillsammans bygger vi också upp kunskap via forskningssamverkan och i innovationsprojekt. Vi ses årligen på en gemensam konferens för att dela kunskap.


I upprepade rapporter inskärper FN:s klimatpanel (IPCC) att det finns en nästan linjär relation mellan våra samlade koldioxidutsläpp över tid och den globala temperaturökningen. Om vi vill bromsa klimatförändringarna och ta klimatansvar behöver vi därför begränsa den koldioxid vi släpper ut till en maximal mängd - en global koldioxidbudget. Ett län eller en kommun kan bidra genom att förvalta sin andel av den globala koldioxidbudgeten - en lokal koldioxidbudget.

Kompletterar liggande mål

Många kommuner och län har redan mål som reglerar hur stora utsläppen får vara vid en framtida tidpunkt, exempelvis att uppnå nettonollutsläpp 2045. En koldioxidbudget kompletterar sådana mål genom att beskriva hur mycket som får släppas ut på vägen till målet - om detta ska ligga i linje med de globala temperaturmålen och Parisavtalet. Den bidrar också till en ökad förståelse av utmaningen: Vad behöver ske i ett kort perspektiv? Vad kan vi vänta med? Vad vinner vi på att agera tidigt?

Att skaffa en koldioxidbudget

Dialog och förankring

Processen att skaffa en koldioxidbudget till din kommun, region eller länsstyrelse brukar börja med en dialog mellan oss och er. Ibland finns ett beslut på plats och då brukar vi sätta upp ett möte där vi diskuterar det praktiska. Andra gånger befinner sig din kommun eller region i en tidigare fas och söker kunskap och beslutsunderlag. I dessa fall är det vanligt att vi på Klimatsekretariatet bjuds in till kommunfullmäktige eller kommunstyrelse för en presentation. I denna fas får vi ofta en offertförfrågan. De flesta kommuner gör ingen upphandling av sin koldioxidbudget, vilket beror på att Klimatsekretariatet är ensam aktör att erbjuda oberoende expertis och stöd till svensk offentlig sektor.

Beställning & produktion

När ni bestämt er för att införskaffa en koldioxidbudget och gjort er beställning tar det fem veckor att få den levererad. Under dessa fem veckor arbetar vi ganska självständigt. Era tjänstepersoner behöver alltså inte samla in data eller statistik åt oss. Däremot kan vi höra av oss och be att få en bild till framsidan av er rapport. Vi kommer också att höra av oss och boka in ett leveransseminarium.

Leverans

Er koldioxidbudget levereras i två format - dels som en rapport och dels som ett digitalt verktyg. På leveransseminariet presenteras båda och vi går igenom siffrorna i er koldioxidbudget. Ofta deltar en eller två tjänstepersoner, exempelvis miljö- eller klimatstrateger, på dessa leveransseminarier. Ni är dock varmt välkomna att bjuda in fler kollegor eller nyfikna politiker. På leveransseminariet ges också utrymme för frågor och samtal om hur er koldioxidbudget är beräknad eller om exempelvis statistiken som vi använder.

Klimatsekretariatets rapporter

Klimatsekretariatet producerar en rapport till varje kommun, länsstyrelser eller region som väljer att skaffa en koldioxidbudget.

Förstasidan av rapporten

Rapporten kommer både i en utskriftsvänlig version (PDF) och en tillgänglighetsanpassad version (HTML). Den förses med en framsidesbild som ni väljer.

Innehållsförteckning

Rapporten är ca 45 sidor lång och täcker både generella och lokala insikter. Den innehåller även ett förord av forskare bakom modellen.

Figurer

Rapporten uppdateras varje år i ljuset av ny data. Koldioxidbudgeten redovisas i överskådliga figurer och tabeller.

Exempelsida

Rapportens senare delar är framåtblickande och innehåller strategiska insikter och förslag.

Visualiserings­verktyget Climate Visualizer

Klimatsekretariatets koldioxidbudgetar visualiseras och förmedlas även i det interaktiva visualiseringsverktyget Climate Visualizer. Detta kan er kommun, region eller länsstyrelse tillgängliggöra på er hemsida.

Syftet med verktyget är att stötta kommunerna i sitt omställningsarbete och fördjupa förståelsen för den lokala klimatutmaningen, såväl bland tjänstepersoner och politiker som hos den breda allmänheten.


Uppdaterar

Klimatsekretariatet uppdaterar ClimateVisualizer löpande, när FNs klimatpanel eller våra statistikproducerande myndigheter publicerar ny information. Därmed visar ni alltid upp aktuell koldioxidbudget och statistik.

Involverar

Genom att publicera ClimateVisualizer på er hemsida erbjuder ni invånare och lokalt näringsliv möjlighet att utforska er gemensamma koldioxidbudget.

Visualiserar

ClimateVisualizer har tagits fram i samverkan med designbyrån Doberman och Uppsala universitet, med syftet att presentera er koldioxidbudget både visuellt och interaktivt.

Presenterar

ClimateVisualizer används ofta av våra medlemskommuner som ett presentationsverktyg, för att informera och förklara den egna koldioxidbudgeten.

Intresserad av att skaffa en koldioxidbudget?

Kontakta gärna Anders Heggestad, så hjälper han dig rätt.

Några av våra medlemmar

Klimatsekretariatet fungerar som ett oberoende sekretariat för ett växande ekosystem. Vi delar en vilja att ställa om på vetenskaplig grund, att luta oss på oberoende och validerade källor och att bygga verktyg, kunskap och praktiker som hjälper oss med detta. Upp till 50 kommuner, län och regioner är anslutna, här är några av dem: