Klimatsekretariatet logotyp

Utbildning

Klimatomställningen kräver kunniga och engagerade medarbetare på alla nivåer i din organisation. Klimatsekretariatet erbjuder utbildningar och kurser som ger din organisation en bättre vetenskaplig förståelse men också verktyg att agera lokalt på klimatförändringarna här och nu.


Koldioxidbudgeten erbjuder en rad möjligheter att få syn på nya strategiska och operativa insikter. Klimatsekretariatets kurser hjälper er att dra nytta av koldioxidbudgeten som verktyg i omställningsarbetet och att tänka, planera och arbeta på nya - ibland innovativa - sätt. Våra kurser och utbildningar förankras i svensk och internationell forskning och utvecklas för att möta de behov som vi ser ute i landet. Arbetet sker i en icke vinstdrivande kontext, där samhällsnytta är målet.

Nedan kan du bekanta dig med våra kurser. Du är också välkommen att kontakta oss om du vill diskutera skräddarsydda utbildnings- eller fortbildningspaket eller andra kunskapshöjande aktiviteter inom din organisation. Anslutna kommuner, regioner och länsstyrelser har rabatterade priser på samtliga utbildningar.

Koldioxidbudgeten som verktyg i klimatomställningen

Koldioxidbudgeten som verktyg i klimatomställningen

I denna grundutbildning ligger fokus på vad en koldioxidbudget är, vilka strategiska insikter som följer från perspektivet, samt hur en koldioxidbudget kan användas lokalt. Ett mål för workshopen är att alla deltagare tar med sig minst en konkret åtgärd som kan vidtas direkt.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till politiker och tjänstepersoner i offentlig lokal förvaltning (kommun/region/länsstyrelse), men kan även anpassas för samverkan med näringsliv och civilsamhället.

Läs mer och boka
Backcasting med fokus på transporter

Backcasting med fokus på transporter

I många kommuner är omställningen till fossilfria transporter en nyckelfråga för att lyckas med klimatomställningen. Men går det att ställa om till fossilfria transporter inom ramen för en koldioxidbudget? Hur skulle ett sådant skifte se ut? I den här workshopen använder vi backcasting som metod för att bryta ner utmaningen som koldioxidbudgeten ställer oss inför i såväl tid och rum som i enskilda utsläppssektorer. Målet med workshopen är att utveckla konkreta arbetsmetoder med koldioxidbudgeten som utgångspunkt.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till tjänstepersoner i offentlig sektor eller näringsliv som direkt eller indirekt arbetar med mobilitet och transport.

Läs mer och boka
När målet blir en mängd

När målet blir en mängd

En föreläsning om koldioxidbudgeten som verktyg i lokal klimatomställning. I denna föreläsning lägger vi fokus på vad en koldioxidbudget är, hur den förankrar lokal klimatomställning i de globala klimatmålen, samt vilka strategiska perspektiv som framträder när vi antar ett budgetperspektiv på utsläppen.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till politiker och tjänstepersoner i offentlig lokal förvaltning (kommun/region/länsstyrelse), men kan även anpassas för samverkan med näringsliv och civilsamhället.

Läs mer och boka

Nyfiken på koldioxidbudget för er kommun eller län?

För tjänstepersoner som representerar en kommun, länsstyrelse eller region och som går i tankarna att skaffa en koldioxidbudget erbjuder vi ett 30 minuters kostnadsfritt webbinarium där vi introducerar koldioxidbudgeten som koncept och resonerar kring relationen till befintliga klimatmål, hur man rent praktiskt kommer igång och andra vanliga frågeställningar. Välkommen!

Intresserad av utbildning?

Vi erbjuder färdiga kurser, workshops och seminarier men också skräddarsydda lösningar för att höja klimatkunnandet i din organisation. Kontakta gärna Emma Wallin Hellsten så hjälper hon dig rätt.