Klimatsekretariatet logotyp

Backcasting med fokus på transporter

Kursbeskrivning

I många kommuner är omställningen till fossilfria transporter en nyckelfråga för att lyckas med klimatomställningen. Men går det att ställa om till fossilfria transporter inom ramen för en koldioxidbudget? Hur skulle ett sådant skifte se ut? I den här workshopen använder vi backcasting som metod för att bryta ner utmaningen som koldioxidbudgeten ställer oss inför i såväl tid och rum som i enskilda utsläppssektorer. Målet med workshopen är att utveckla konkreta arbetsmetoder med koldioxidbudgeten som utgångspunkt.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till tjänstepersoner i offentlig sektor eller näringsliv som direkt eller indirekt arbetar med mobilitet och transport.

Format: Fysisk workshop

Förkunskaper: Det är en fördel om kursdeltagarna har en grundläggande förståelse av vad en koldioxidbudget är. Om denna kunskap saknas kan kursen dock med fördel kombineras med föreläsningen "När målet blir en mängd".

Pris: Kontakta oss för prisuppgift (anslutna kommuner, länsstyrelser och regioner får rabatt)

Kontakta Emma Wallin Hellsten för bokning eller mer information.