Klimatsekretariatet logotyp

Koldioxidbudgeten som verktyg i klimatomställningen

Kursbeskrivning

I denna grundutbildning ligger fokus på vad en koldioxidbudget är, vilka strategiska insikter som följer från perspektivet, samt hur en koldioxidbudget kan användas lokalt. Ett mål för workshopen är att alla deltagare tar med sig minst en konkret åtgärd som kan vidtas direkt.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till politiker och tjänstepersoner i offentlig lokal förvaltning (kommun/region/länsstyrelse), men kan även anpassas för samverkan med näringsliv och civilsamhället.

Format: Workshop (fysisk eller online)

Förkunskaper: Grundläggande kännedom om att det pågår klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift (anslutna kommuner, länsstyrelser och regioner får rabatt)

Kontakta Emma Wallin Hellsten för bokning eller mer information.