Klimatsekretariatet logotyp

När målet blir en mängd

Kursbeskrivning

En föreläsning om koldioxidbudgeten som verktyg i lokal klimatomställning. I denna föreläsning lägger vi fokus på vad en koldioxidbudget är, hur den förankrar lokal klimatomställning i de globala klimatmålen, samt vilka strategiska perspektiv som framträder när vi antar ett budgetperspektiv på utsläppen.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till politiker och tjänstepersoner i offentlig lokal förvaltning (kommun/region/länsstyrelse), men kan även anpassas för samverkan med näringsliv och civilsamhället.

Format: Föreläsning (fysisk eller online)

Förkunskaper: Grundläggande kännedom om att det pågår klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift (anslutna kommuner, länsstyrelser och regioner får rabatt)

Kontakta Emma Wallin Hellsten för bokning eller mer information.